Lekcja 0.14

Czasowniki -ISC- koniugacji III. Czasownik FINIRE.

Wśród czasowników koniugacji trzeciej kończących się na
-IRE istnieje grupka takich czasowników, jak np. FINIRE, które posiadają pewną wyróżniajacą je cechę.

Do tej grupy należy kilka bardzo często używanych czasowników.
Dlatego właśnie warto przyswoić sobie wzór ich odmiany. 

Zobacz wideo

  1. Obejrzyj lekcję 14.
  2. Ebook jest jeszcze w przygotowaniu.
  3. Poniżej znajdziesz krótkie podsumowanie.

Istnieje grupa popularnych czasowników, które - choć zaliczane do regularnej koniugacji trzeciej - posiadają swój własny wzór odmiany.
Wyróżnia te czasowniki to, że niekiedy poszerzają się one o trzy literki: -isc-
Na tej lekcji poznasz tę grupę czasowników oraz nauczysz się tworzyć ich formy z interfiksem -isc- na przykładzie czasownika FINIRE, czyli KOŃCZYĆ.

Zwróć uwagę, że w miarę poszerzania twoich kompetencji językowych w zakresie włoskiego nie tylko poznajesz wiele nowych słów, ale i kolejne, nowe zastosowania preposizioni
Warto skupić szczególną uwagę na każdym nowym przypadku użycia kolejnego przyimka, czyli preposizione, aby w przyszłości posługiwać się nim w sposób poprawny i bez żadnych wątpliwości.
I przede wszystkim - aby wciąż od nowa do żadnego z nich już nie powracać.